jak uczymy

profile po II roku

 

W liceum ogólnokształcącym przygotowujemy nasze uczennice i uczniów do studiowania wymarzonych kierunków na najlepszych uczelniach w Polsce oraz na świecie. Uczymy krytycznego i logicznego myślenia, a także kompetencji językowych i komunikacyjnych. Od pierwszego roku prowadzimy tutoring rozwojowy, którego celem jest pomoc naszym licealistkom i licealistom w przyszłym wyborze profili – przyrodniczego lub kulturoznawczego. W drugiej klasie uczniowie i uczennice mają możliwość próbnego wyboru profilu, by dokonać właściwego wyboru w trzecim roku nauki. Przez cztery lata liceum intensywnie uczymy języka angielskiego do poziomu C1/C1+ w klasie maturalnej. Wybrane przedmioty w ramach profilu przyrodniczego oraz kulturoznawczego nauczyciele prowadzą w systemie dwujęzycznym, tak aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. 

Nasze profile nauczania – przyrodniczy i kulturoznawczy – oferują rozszerzoną naukę wybranych przedmiotów: biologii i chemii i historii oraz WOS-u, a także bogatą ofertę zajęć praktycznych, prowadzonych przez naszych nauczycieli i autorytety w różnych dziedzinach.

przyrodniczy

(rozszerzona biologia i chemia)

kulturoznawczy

(rozszerzona historia i WOS)

Przedmioty uzupełniające prowadzone w ramach profilu przyrodniczego

 • medycyna z farmacją
 • botanika
 • biotechnologia
 • analiza danych

 

Nasi nauczyciele przygotowali profil przyrodniczy z myślą o licealistach i licealistkach, którzy wiążą swoją przyszłość z różnorodnymi kierunkami politechnicznymi oraz medycznymi. To zaawansowany program łączący w sobie elementy botaniki, medycyny, farmacji i biotechnologii. Dzięki współpracy szkoły z pokrewnymi wydziałami nasi uczniowie i uczennice mają możliwość korzystania z nowoczesnych laboratoriów. Ponadto zapewniamy wysoki poziom nauczania języka angielskiego z matematyką prowadzoną w systemie dwujęzycznym. 

Przedmioty uzupełniające prowadzone w ramach profilu kulturoznawczego

  • kultura prawna oraz mowy publiczne
  • reklama
  • start-up
  • grafika

   

  Nasi nauczyciele przygotowali profil kulturoznawczy z myślą o licealistach i licealistkach, którzy wiążą przyszłość z różnymi kierunkami uniwersyteckimi, wśród których warto wskazać m.in. kulturoznawstwo, prawo, socjologię, stosunki międzynarodowe oraz marketing i zarządzanie. Uczestniczki i uczestnicy tego profilu będą mieli możliwość pracy pod okiem ekspertów i praktyków z takich dziedzin jak m.in. reklama, start-up, grafika komputerowa czy sitodruk. Zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie wystąpień publicznych i debatowania. Ponadto zapewniamy wysoki poziom nauczania języka angielskiego z lekcjami historii i WOS-em prowadzonymi w systemie dwujęzycznym. Dodatkowo w trzeciej klasie wszyscy uczniowie przechodzą kurs „Multimedia”, podczas którego uczą się tworzyć nowoczesne prezentacje, samodzielnie projektują strony internetowe, a także tworzą i obrabiają grafikę komputerową. 

  program I rok

  1. uczniowie i uczennice dokonują ostatecznego wyboru drugiego języka pomiędzy hiszpańskim i francuskim
  2. rok szkolny rozpoczynamy tygodniowym wyjazdem integracyjnym na łono natury
  3. zaczynamy naukę języka na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, realizowaną przez anglistów oraz native speakera
  4. na zajęciach z niektórych przedmiotów pojawiają się elementy nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim (historia, WOS, geografia, fizyka, matematyka)
  5. startujemy z cotygodniowymi zajęciami z uważności i technik efektywnego uczenia się
  6. rozpoczynamy tutoring rozwojowy, czyli indywidualne towarzyszenie uczniom i uczennicom w codziennych wyzwaniach edukacyjnych i rozwojowych

  program II rok

  1. wyruszamy na tygodniowy wyjazd na łono przyrody
  2. uczniowie i uczennice przystępują do wyboru swoich tutorów na kolejny rok pracy
  3. lekcje języka angielskiego zostają wzbogacone o warsztaty z kultury anglosaskiej
  4. w drugim semestrze uczniowie wybierają próbnie profil przyrodniczy (biologia + chemia) lub kulturoznawczy (historia + WOS)

  program III rok

  1. wspólny wyjazd na festiwal filmowy jesienią
   • uczniowie mają możliwość zmiany wybranego wcześniej profilu nauczania
    • w dalszym ciągu intensywnie uczymy języka angielskiego oraz wprowadzamy dwujęzyczność na lekcjach z niektórych przedmiotów, m.in. matematyki, geografii, historii i WOS-u
     • wszyscy uczniowie przechodzą kurs „Multimedia”

      

     program IV rok

     1. ostatni szkolny wyjazd przed maturą – „Młodopolski Kraków”
     2. kontynuujemy dalsze nauczanie zgodnie z programem wybranego profilu
     3. prowadzimy intensywne przygotowania do egzaminów maturalnych

     rozwój osobisty

       Życie nie jest ćwiczeniem akademickim. W naszej szkole znajdziesz otwartą i przyjazną przestrzeń do rozwoju osobistego , aby stać się silną i zaradną osobą oraz móc prowadzić spełnione życie. Uczymy pewnie radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Podczas cotygodniowych warsztatów rozwijamy inteligencję emocjonalną, pracujemy nad technikami autoprezentacji, sztuką negocjacji, metodami rozwiązywania konfliktów oraz strategiami radzenia sobie ze stresem. Ćwiczymy też praktyki uważności podczas cotygodniowych warsztatów mindfulness.

       natura i kultura

         Jesteśmy dumni z tego, że część programu nauczania realizujemy w terenie – blisko kultury i natury. Wyjeżdżamy na wycieczki do puszczy, organizujemy  objazdy naukowe, wspólnie wybieramy się na kolejne edycje Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Nowe Horyzonty” oraz w podróże kulturowe do różnych polskich miast, m.in. do Krakowa

         podstawy przedsiębiorczości

           W trakcie lekcji przedsiębiorczości uczniowie, poprzez wymiar praktyczny
           – np. realizując własne projekty społeczne i teoretyczne, zdobywają niezbędną
           wiedzę ekonomiczną i finansową. Kształtują się także ich umiejętności
           elastycznego zachowania na rynku pracy.