uczymy krytycznego i logicznego myślenia oraz kompetencji językowych i komunikacyjnych