Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
w Warszawie

Wirtualny spacer

Dołącz do Platerek!

Liceum, w którym od 140 lat kształtujemy
ludzi odważnych, niezależnie myślących
i gotowych do działania.

małe grupy,
wyjątkowa
atmosfera

wsparcie
tutorów

profile
od III roku

skoncentrowanie
na językach obcych

wspieranie
teamworkingu

nauka w pięknej,
zabytkowej kamienicy
w centrum Warszawy

Zapraszamy na spotkania dla kandydatów:

Dni otwarte / spotkania informacyjne:
Zapisy na spotkania:

sekretariat@cpz.edu.pl

Skontaktuj się z nami:

tel. 22 621 52 54, sekretariat@cpz.edu.pl |

ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa