Kochani! Pragniemy gorąco podziękować wam za udział w tegorocznej rekrutacji do liceum Platerek! Dziękujemy za wszystkie napisane przez was prace pisemne, oraz odbyte rozmowy rekrutacyjne! Wszystkim przyjętym kandydatkom i kandydatom, serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia we wrześniu!

W tym roku ilość chętnych do nauki w murach naszej szkoły, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Dlatego pragniemy podzielić się z wami radosną nowiną – w przyszłym roku, po raz pierwszy otwarte zostaną dwie klasy 1, a liczba uczniów LO Platerek sięgnie niemal setki!

 

Zespół Szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny
tel. 22 621 52 54 | ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa