cotygodniowe warsztaty uważności i tutoring rozwojowy – przez dwa lata nauki