wielowymiarowe nauczanie jęz. angielskiego (gramatyka, creative writing, warsztaty z kultury anglosaskiej), drugi język obcy do wyboru (hiszpański, francuski)